เศรษฐกิจ

ก.แรงงาน พร้อมจ่ายเยียวยาผู้ว่างงานจากพิษโควิด-19 ระลอกใหม่

04 ม.ค. 2564

1.2K view

เที่ยงวันทันเหตุการณ์

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 11.20 - 12.20 น.

กระทรวงแรงงานพร้อมจ่ายเงินชดเชยว่างงานจากโควิด-19 ระลอกใหม่ พร้อมลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 3 เดือน
 
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ตามที่กระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมได้ออกประกาศกฎกระทรวงปรับลดเงินสมทบ ทั้ง ฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 เหลือในอัตราฝ่ายละ 3 % ซึ่งจะทำให้ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายเงินสมทบลดลงเหลือสูงสุดไม่เกิน 450 บาทต่อคนต่อเดือน และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ลดลงเหลือ 278 บาท จากเดิม 432 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม 64 ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนายจ้าง และผู้ประกันตน ในการจ่ายเงินสมทบลดลง รวมกว่า 15,660 ล้านบาท
 
นอกจากนี้ยังจ่ายชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่รัฐสั่งปิด ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ในอัตรา 50% ของค่าจ้างรายวัน หรือ ไม่เกิน 7,500 บาทต่อคนต่อเดือน สูงสุดไม่เกิน 90 วัน ล่าสุดมีสถานประกอบการ 6,098 แห่ง ใน 28 จังหวัด จำนวนผู้ประกันตน 103,800 ราย สามารถยืนเรื่องได้ตั้งแต่วันนี้ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.sso.go.th แล้วส่งให้นายจ้าง เน้นย้ำใส่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และเลขบัญชีธนาคารให้ถูกต้อง หากข้อมูลครบถ้วน รับจะโอนเงินเข้าบัญชีภายใน 5 วันทำการ

ข่าวยอดนิยม