พระราชสำนัก

สารคดีพิเศษ ในหลวง-พระราชินี ทรงพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทย

04 ม.ค. 2564

297 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงห่วงใยต่อชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรทั่วประเทศ เมื่อมีภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ ที่ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ทุกคน

ข่าวยอดนิยม