พระราชสำนัก

ในหลวง ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยัง ปธน.แห่งสาธารณรัฐคิวบา

02 ม.ค. 2564

306 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคิวบา ในโอกาสวันแห่งชัยชนะการปฏิวัติ ของสาธารณรัฐคิวบา ซึ่งตรงกับวันที่ 1 มกราคม 2564 ความว่า 
 
 
"ฯพณฯ นายมิเกล มาริโอ ดิอัซ-กาเนล เบร์มูเดช ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคิวบา กรุงฮาวานา ในโอกาสวันแห่งชัยชนะการปฏิวัติของสาธารณรัฐคิวบา ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดี มีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข และความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศ และประชาชนชาวคิวบา" 
 
 
พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวยอดนิยม