พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเพลิงศพ นายผัน จันทรปาน

27 ธ.ค. 2563

705 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายผัน จันทรปาน
 
วันนี้ เวลา 17 นาฬิกา 41 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปยังเมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม ในการพระราชทานเพลิงศพ นายผัน จันทรปาน ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2563 สิริอายุ 81 ปี
 
นายผัน จันทรปาน เกิดเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2481 ที่จังหวัดสงขลา เป็นบุตรของนายคง และนางล่อง จันทรปาน สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนวรนารีเฉลิม และโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท จากคณะรัฐศาสตร์ (สาขาการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลังจากนั้นได้เริ่มต้นชีวิตทำงาน โดยรับราชการเป็นปลัดอำเภอ กิ่งอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน และเจริญก้าวหน้าตามลำดับ ได้ดำรงตำแหน่งต่างๆ อาทิ ผู้อำนวยการกองกลาง กระทรวงมหาดไทย , รองผู้ว่าราชการจังหวัด 3 จังหวัด , ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ,ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส , อธิบดีกรมที่ดิน และเกษียณอายุในตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ต่อมาได้รับการคัดเลือกให้เป็น ตุลาการศาลปกครองสูงสุด และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
 
ตลอดชีวิตการทำงาน มีความมุ่งมั่น ในการเป็นข้าราชการที่ดี ซึ่งห้วงเวลาสำคัญ และปลาบปลื้มในชีวิตการทำงานมากที่สุด คือมีโอกาสปฏิบัติราชการสนองงาน ตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐาน ไปประทับแรม ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส นอกจากนี้ ยังได้ทำงานช่วยเหลือสังคม สมาคม และมูลนิธิต่างๆ อาทิ นายกสมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับนางวิไลวรรณ สกุลเดิม ภาคาแก้ว มีบุตรี 2 คน
 
 
 
 

ข่าวยอดนิยม