พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเจิมเทวรูป ในการพระราชพิธีตรียัมพวาย-ตรีปวาย พร้อมประชุมมูลนิธิชัยพัฒนา เขตบางพลัด

25 ธ.ค. 2563

780 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้
 
วันนี้เวลา 09.19 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม ทรงเจิมเทวรูปพระอิศวร พระอุมา พระพิฆเนศวร พระนารายณ์ และพระพรหม ในการพระราชพิธีตรียัมพวาย - ตรีปวาย ในการนี้ พระราชทานเงินแก่หัวหน้าคณะพราหมณ์ ผู้เป็นประธานในการประกอบพิธี
 
พระราชพิธีตรียัมพวาย - ตรีปวาย เป็นพระราชพิธีที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธี ฯ ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาล โดยเป็นพิธีกรรมในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เป็นการรับเสด็จพระอิศวร ที่เสด็จลงมาเยี่ยมโลกมนุษย์ เป็นเวลา 10 วัน ซึ่งในปีพุทธศักราช 2564 เริ่มพระราชพิธี ฯ ในวันอาทิตย์ ขึ้น 6 ค่ำ เดือนยี่ ตรงกับวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ถึงวันจันทร์ แรม 6 ค่ำ เดือนยี่ ตรงกับวันที่ 4 มกราคม 2564
 
เวลา 15.09 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยัง สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา อาคารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตบางพลัด ในการนี้ พระราชทานของที่ระลึก แก่ผู้สนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิชัยพัฒนา แล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสมศักดิ์ จิตติพลังศรี กรรมการผู้จัดการบริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายระบบแลกเปลี่ยนอากาศ แบบ Protective Environment เพื่อติดตั้งภายในห้องทรงงาน ณ สำนักงานมูลนิธิ ,ระบบสามารถปรับอากาศภายในห้องให้ปราศจากเชื้อ ด้วยเทคนิคการเติมอากาศสะอาดเข้าสู่ห้องตลอดเวลา พร้อมปรับแรงดันภายในห้องให้เป็นบวก
 
จากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ครั้งที่ 1/2563 โดยได้รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 อาทิ จัดตั้ง "กองทุน ชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )" เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ และโรงพยาบาลในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด – 19 ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิ ชัยพัฒนา ที่ทรงห่วงใยราษฎรที่ต้องเผชิญวิกฤตครั้งนี้ พร้อมพระราชทานงบประมาณจากกองทุนฯ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ และรักษาผู้ป่วยโควิด-19 แก่โรงพยาบาลรวมทั้งสิ้น 122 โรงพยาบาล ใน 56 จังหวัด นอกจากนี้ยังทรงมีพระราชกระแส ให้โครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา และโครงการทหารพันธุ์ดี จำหน่ายผลผลิตโครงการแก่ราษฎรในราคาย่อมเยา เพื่อช่วยเหลือราษฎรด้วย

ข่าวยอดนิยม