พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎร-เจ้าหน้าที่ พร้อมกับติดตามโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ จ.เชียงใหม่

24 ธ.ค. 2563

406 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมกับติดตามการดำเนินงาน โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
 
วันนี้ ที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 335 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ เชิญถุงพระราชทาน ไปมอบให้แก่ผู้แทนตำรวจตระเวนชายแดน กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 335 , ผู้แทนทหารกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7 และผู้แทนทหาร บก.ควบคุมที่.1 ฉก.ม.5 กองกำลังผาเมืองบ้านห้วยเป้า รวม 120 ถุง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ รักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชน และประเทศชาติ
 
ในช่วงบ่าย เดินทางไปยังโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน อำเภอพร้าว ในการมอบเสื้อกันหนาวให้แก่เด็กในโครงการฯ พร้อมกับเชิญถุงพระราชทาน มอบให้แก่ราษฎร และผู้ปฏิบัติงาน ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6 โครงการ ได้แก่ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน , โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงาม , โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยแม่เกี๋ยง , โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านเสาแดง , โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาศิริอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่อำเภอไชยปราการและพื้นที่ข้างเคียงพื้นที่ที่ 2 (ห้วยจะค่าน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวม 1,105 ถุง
 
โอกาสนี้ ติดตามการดำเนินงาน ของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ควบคู่กับการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร โดยในปี 2563 มีราษฎรทำนาขั้นบันไดมากขึ้น เนื่องจากให้ผลผลิตสูง 
 
นอกจากนี้ยังมีการจัดระเบียบการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้ชื่อพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ทำให้ได้พื้นที่ป่าต้นน้ำกลับคืนกว่า 4,000 ไร่ ราษฎรมีที่ดินทำกิน และมีรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพเพิ่มขึ้นปีละ 102,000 หมื่นบาท ต่อครอบครัว

ข่าวยอดนิยม