พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานปีใหม่ มอบแก่เจ้าหน้าที่กองกำลังชายแดน จ.ระนอง-ปัตตานี

24 ธ.ค. 2563

645 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2564 ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่กองกำลังชายแดน ในพื้นที่จังหวัดระนอง และจังหวัดปัตตานี
 
วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2564 จำนวน 200 ชุด ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดน (กองทัพภาคที่ 4) ณ ฐานปฏิบัติการร้อย ร.2521 วัดมัชฌิมเจริญธรรม (วัดป่าช้า) อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 
ต่อจากนั้น องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2564 จำนวน 50 ชุด ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดน (กองกำลังเทพสตรี) ณ จุดตรวจเกาะสะระนีย์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดน
 
ในตอนบ่าย องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2564 จำนวน 615 ชุด ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (ค่ายสิรินธร) อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทหารบก ทหารเรือ ตำรวจตระเวนชายแดน และทหารพราน ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเท และด้วยความตั้งใจ เพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคง
 
โดยการมอบสิ่งของพระราชทานครั้งนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่กองกำลังชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับทราบ ยังความปลื้มปีติให้แก่เจ้าหน้าที่ และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยกับทรงให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ของกองกำลังชายแดนเสมอมา

ข่าวยอดนิยม