ในประเทศ

ปัญหาฟื้นฟู 'ห้วยคลิตี้' ล่าช้า พบส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม

02 ธ.ค. 2563

942 view

ข่าว 3 มิติ

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 22.35 - 23.05 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 22.30 - 23.00 น.

กรมควบคุมมลพิษ ชี้แจงถึงเหตุผลและข้อจำกัดที่ทำให้การฟื้นฟูห้วยคลิตี้ล่าช้า แต่ยืนยันจะเดินหน้าตามเป้าหมายที่กำหนดในทีโออาร์ ขณะที่กรรมาธิการพัฒนาการเมือง สื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน เห็นด้วยที่จะนำปัญหาอุปสรรคของการฟื้นฟูในระยะที่ 1 ไปพิจารณาให้รอบคอบ ก่อนให้เดินหน้าฟื้นฟูต่อในระยะที่ 2 ด้วยเงินภาษีกว่า 200 ล้านบาท ที่รัฐต้องสำรองจ่ายระหว่างฟ้องบริษัทเอกชน 
 
 
พนักงานบริษัทเบตเตอร์ เวิลด์กรีน จำกัด ขุดกองดินที่จุดที่เรียกว่าบ้านส่องภู่ ที่คลิตี้บนเพื่อให้ดูว่าที่นี่มีกองหางแร่ตะกั่วปะปนอยู่บนผืนดิน  ดินละเอียดสีเหลืองอ่อนนั่นคือหางแร่ตะกั่วมีสีและความละเอียดจากก้อนดินปกติ 
 
 
ชาวบ้าน ระบุว่า ในอดีตคนงานบริษัทตะกั่วคอนเซนเตรทส์ จำกัด ลักลอบนำหางแร่ที่สกัดแล้วมาทิ้งนอกเขตที่ดินของโรงแต่งแร่ ทั้งที่กองแร่อยู่ห่างจากโรงแต่งแร่ไม่กี่ร้อยเมตร ส่วนสมาชิกไตรภาคีฝ่ายชาวบ้าน อธิบายต่อกรรมาธิการพัฒนาการเมืองฯสภาผู้แทนราษฎรว่า พบกองแร่ตั้งแต่ก่อนจ้างเอกชนฟื้นฟูในเฟส 1 แต่ไม่มีในแผนกำจัดในทีโออาร์ เฟส 1 ทั้งที่แร่ตะกั่วยังไหลลงลำห้วยคลิตี้เรื่อยมา
 
 
นักวิชาการซึ่งเป็นที่ปรึกษากรมควบคุมมลพิษ ชี้แจงว่าพบกองแร่มาตั้งแต่ก่อนทำสัญญาจ้าง แต่ด้วยข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ และความเร่งด่วน ทำให้ยังไม่เลือกกำจัดกองนี้ ในช่วงแรก 
 
 
ประธานกรรมาธิการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ระบุว่าการจะเดินหน้าฟื้นฟูในเฟส 2 อาจต้องพิจารณาอย่างละเอียด หลังจากได้เห็นข้อเท็จจริงจากการฟื้นฟูในเฟส 1 เป็นกรณีศึกษา
 
 
รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ยืนว่าทุกฝ่ายพยายามเต็มที่ แต่ด้วยเงื่อนไขการศึกษาในอดีต และสภาพแวดล้อมจริงไม่เอื้ออำนวย ทำให้การฟื้นฟูล่าช้า 
 
 
แนวทางฟื้นฟูตอนนี้แยกเป็น 3 ส่วน คือบ่อกักเก็บของโรงแต่งแร่ ถูกฝังกลบและติดห้ามเป็นเขตอันตราย ส่วนกองแร่ตะกั่วที่ถูกลักลอบทิ้ง จะถูกฝังกลบ และห้ามใช้ประโยชน์ ส่วนในลำห้วย และตลิ่งริมห้วย ใช้การดูดและตักดินที่ปนเปื้อนนำไปกำจัด อย่างไรก็ตาม ทั้ง3 วิธีดังกล่าว ถูกไตรภาคีส่วนนักวิชาการ เรียกร้องให้กรรมาธิการฯตรวจสอบว่าเป็นไปตามทีโออาร์ และมีประสิทธิภาพตาม
 
 
ทั้งนี้ นักวิชาการในนามไตรภาคี แก้ปัญหาห้วยคลิตี้ เสนอ 4 ประเด็นต่อกรรมาธิการฯที่ลงพื้นที่ เพื่อหวังจะทำให้การฟื้นฟูห้วยคลิตี้สัมฤทธิ์ผล ก่อนจะเดินหน้าฟื้นฟูเฟส 2 ด้วยเงินภาษีอีกราว 200 ล้านบาท
00000

ข่าวยอดนิยม