พระราชสำนัก

พระองค์เจ้าอทิตยาทรฯ ทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ วัดบรรพตสุทธาราม

22 พ.ย. 2563

1K view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ และทรงยกฉัตรเหนือพระประธานประจำอุโบสถ วัดบรรพตสุทธาราม จังหวัดพิจิตร
 
วันนี้ เวลา 16.37 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังวัดบรรพตสุทธาราม อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ และทรงยกฉัตรเหนือพระประธานประจำอุโบสถ ซึ่งพระครูสมุห์วัชระ ภัททธัมโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาทั้้งชาวไทย และต่างชาติ ร่วมบริจาคเงินสร้างอุโบสถ เพื่อใช้ในการประกอบสังฆกรรม เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2558 แล้วเสร็จในปี 2562 โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระอนุญาต ให้เชิญอักษรพระนาม ออป. ประดิษฐานที่หน้าบันอุโบสถ และประทานพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุบนยอดพระเกศ พระประธาน
 
วัดบรรพตสุทธาราม เดิมชื่อวัดวังเรือน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นเมื่อปี 2468 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี 2560 ภายในวัด มีปูชนียวัตถุสำคัญ ประดิษฐานตามพื้นที่วัดซึ่งเป็นเนินเขา ได้แก่ รอยพระพุทธบาทจำลอง ตั้งอยู่บนยอดเขาวังเรือน พระพุทธรูปปูนปั้นหลวงพ่อขาว ประดิษฐานช่วงกลางเขา และมีพระพุทธชินราชจำลอง พระประธานประจำหอสวดมนต์, พระประธานยิ้มรับฟ้า พระประธานประจำอุโบสถ จำลองมาจากวัดระฆังโฆสิตาราม รวมทั้งรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี และพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปัจจุบันพระครูพิสัยสุวรรณบรรพต ขัน อัตตทันโต เป็นเจ้าอาวาส มีพระภิกษุจำพรรษา 3 รูป สามเณร 1 รูป
 
ก่อนเสด็จกลับ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ ที่ทรงโปรดให้มาออกหน่วย บริการรักษาแก่ผู้เจ็บป่วยในพื้นที่ พร้อมกับทรงเยี่ยมราษฎร ที่มาเฝ้ารับเสด็จด้วย

ข่าวยอดนิยม