พระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี ทรงเยี่ยมประชาชน ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

24 ต.ค. 2563

1.5K view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเยี่ยมประชาชน ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
 
วานนี้ เวลา 19 นาฬิกา 50 นาที หลังจากที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ,สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศ์ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2563 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวังแล้ว ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเยี่ยมประชาชน ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท บริเวณพระบรมมหาราชวัง โดยทรงพระดำเนินจากศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ไปตามเส้นทางถนนจักรีจรัณย์ ประตูวิเศษไชยศรี และเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลาน มุ่งหน้ายังถนนราชดำเนินใน ไปยังบริเวณหน้าศาลหลักเมือง ซึ่งตลอดเส้นทาง ทรงเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระราชปฏิสันถารด้วยอย่างใกล้ชิด สร้างความปลาบปลื้มแก่ทุกคนเป็นอย่างยิ่ง และต่างเปล่งเสียงถวายพระพร "ทรงพระเจริญ" ด้วยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับยังพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
 
เมื่อรถยนต์พระที่นั่งถึงยังบริเวณแยกสวนมิสกวัน มีประชาชนมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจำนวนมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงลงจากรถพระที่นั่ง แล้วทรงพระดำเนิน เพื่อเยี่ยมประชาชนที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิด สร้างความปลาบปลื้มแก่ทุกคน ต่างพร้อมใจเปล่งเสียงทรงพระเจริญตลอดเส้นทาง ตั้งแต่บริเวณแยกสวนมิสกวัน ไปตามถนนราชดำเนินนอก เรื่อยไปจนถึงบริเวณ พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระลานพระราชวังดุสิต โดยส่วนใหญ่ มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จชื่นชมพระบารมี ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เนื่องในวัน "ปิยมหาราช" และยังร่วมกันวางดอกไม้ ณ พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระราชทานความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศจวบจนปัจจุบัน โดยเฉพาะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สร้างถนนราชดำเนิน เพื่อความสง่างามของบ้านเมืองทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ เป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังดุสิต และเป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชน โดยถนนราชดำเนิน ประกอบด้วย ถนนราชดำเนินใน ถนนราชดำเนินกลาง และถนนราชดำเนินนอก
 
โอกาสนี้ ทรงโบกพระหัตถ์ และมีพระราชปฏิสันถารกับประชาชนอย่างใกล้ชิด สร้างความประทับใจและซาบซึ้งแก่ทุกคนเป็นอย่างยิ่ง หลังจากทรงพระดำเนินเยี่ยมประชาชน จากบริเวณแยกสวนมิสกวัน จนถึงยังบริเวณพระลานพระราชวังดุสิตแล้ว ได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อเวลา 21 นาฬิกา 23 นาที
 

ข่าวยอดนิยม