พระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจโครงการ ทู บี นัมเบอร์ วัน จังหวัดนนทบุรี

23 ต.ค. 2563

1.5K view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจโครงการ ทู บี นัมเบอร์ วัน จังหวัดนนทบุรี
 
วานนี้ เวลา 17 นาฬิกา 40 นาที ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงเปิดชมรม ทู บี นัมเบอร์ วัน และศูนย์เพื่อนใจ ทู บี นัมเบอร์ วัน โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้สนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และสังคม ให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น และความภาคภูมิใจในตนเอง มีจิตสาธารณะต่อส่วนรวม ชุมชน และสังคม
 
ปัจจุบันมีอาสาสมัครประจำศูนย์ฯ หมุนเวียนทำหน้าที่ให้บริการคำปรึกษา แก่สมาชิก ที่ส่วนใหญ่มีปัญหาครอบครัว ความรัก การเรียน และโรคซึมเศร้า ส่วนกิจกรรมสร้างสุข ที่ได้รับความสนใจจากสมาชิก คือ การทำขนมเปี๊ยะไส้หน่อกะลา ผลิตภัณฑ์จากหญ้าดอกขาว และใบโปร่งฟ้าช่วยลดความอยากบุหรี่ ถุงผ้าลดโลกร้อน ที่ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ สามารถนำไปต่อยอด สร้างรายได้ได้ในอนาคต
 
โอกาสนี้ได้พระราชทานกำลังใจ และคำแนะนำ เพื่อเป็นแนวทางป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง แก่สมาชิก "ใครติดยายกมือขึ้น" จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนนทบุรี ตลอดจนสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดนนทบุรี พร้อมกันนี้พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกฯ จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดนนทบุรี ที่ซักถามปัญหา
 
จากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ต ทู บี นัมเบอร์ วัน ซึ่งนอกจากจะสร้างความสนุกสนาน ความเป็นกันเองให้กับสมาชิกแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง ทั้งนี้จังหวัดนนทบุรี มีสมาชิกทู บี นัมเบอร์ วัน อายุ 6-24 ปี จำนวน 231,086 คน

ข่าวยอดนิยม