พระราชสำนัก

สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ ปราสาทพระเทพบิดร

18 ต.ค. 2563

1.2K view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช เนื่องในวันปิยมหาราช
 
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นวันปิยมหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ที่ปราสาทพระเทพบิดร พระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 8.00 น.ถึง 17.00 น. ทั้งนี้ผู้ที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ขอให้แต่งกายสุภาพ โดยสุภาพบุรุษ ห้ามสวมกางเกงยีนส์ และสุภาพสตรี ต้องสวมกระโปรง หรือผ้านุ่ง

ข่าวยอดนิยม