พระราชสำนัก

เจ้าฟ้าทีปังกรฯ เสด็จแทนพระองค์ ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระปฐมเจดีย์

18 ต.ค. 2563

1.9K view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
 
วันนี้ เวลา 15.52 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ ในการพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โอกาสนี้ เสด็จขึ้นพระวิหารพระร่วงโรจนฤทธิ์ ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระร่วงโรจนฤทธิ์ และพระพุทธรูปปางประสูติ จากนั้นทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6, พระสรีรางคารพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระป่าเลไลยก์
 
จากนั้น เสด็จขึ้นพระวิหารหลวงทิศตะวันออก ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชา พระพุทธรูปประจำพระวิหารหลวงทิศตะวันออก แล้วทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ องค์พระปฐมเจดีย์ ทรงโปรยดอกไม้บนพระแท่นปฐมเทศนา ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมระฆัง 3 ใบ
 
ต่อจากนั้น เสด็จเข้าพระอุโบสถ ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งวัดพระปฐมเจดีย์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร และเป็นที่ประดิษฐานพระปฐมเจดีย์ ชนิดพระธาตุเจดีย์ หรือเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สันนิษฐานว่าเป็นศิลปสมัยทวาราวดี นับเป็นปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญแห่งหนึ่ง แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ใดสร้าง เดิมชื่อว่า วัดพระประธม หรือวัดพระบรรทม แต่ชาวบ้านเรียกว่า วัดใหญ่ ในปี 2396 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีย์ และก่อสร้างพระอุโบสถ, พระวิหาร, ศาลาโรงธรรม, รวมทั้ง กุฏิสงฆ์ และในรัชกาลต่อๆมา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์มาโดยตลอด เพื่อให้เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนสืบไป
 
ภายหลังพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินแล้ว ก่อนเสด็จกลับ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงเยี่ยมราษฎร ที่มาเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมากด้วย

ข่าวยอดนิยม