พระราชสำนัก

ศอญ.จิตอาสาภาค 2 เปิดฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” ประจำปี 2563

01 ต.ค. 2563

632 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 2 เปิดฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” ภาค 2 รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563
 
ที่ศูนย์ฝึกจิตอาสา 904 ภาค 2 ค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พลโทธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 2 เป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” ภาค 2 รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเป็นผู้นำ ในการปฏิบัติงานสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชน สังคม มีความเสียสละ มีระเบียบวินัย สามารถสร้างเครือข่ายจิตอาสา 904 ในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดให้กับชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมีส่วนราชการ ในพื้นที่ 20 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2563 จำนวน 204 คน

ข่าวยอดนิยม