พระราชสำนัก

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดแสดงปาฐกถาธรรมพิเศษถวายเป็นพระกุศลแด่ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ

29 ก.ย. 2563

498 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดแสดงปาฐกถาธรรมพิเศษ ถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

 

ที่ห้องประชุม 1 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ นายฐากูร พานิช รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีแสดงปาฐกถาธรรมพิเศษแก่บุคลากร โดยพระครูปลัดเฉลิมชาติ ชาติวโร หัวหน้ากองงานพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ได้แสดงปาฐกถาธรรมพิเศษในหัวข้อ "ศิลปะการดำเนินชีวิต ในมิติแห่งความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม" เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และดำเนินตามแนวพระดำริฯ ในการจัดแสดงธรรมบรรยายแก่บุคลากร เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ตามพระปณิธานในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อีกทั้งเพื่อนำความรู้ ความสามารถมาช่วยเหลือประชาชนที่มีความทุกข์ยาก เดือดร้อน ตลอดจนนำหลักธรรมคำสอนมาบริหารจิตใจของตนเองและครอบครัวให้เข้มแข็ง เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ

ข่าวยอดนิยม