พระราชสำนัก

พระองค์เจ้าอทิตยาทรฯ ทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ นายประยูร ผ่องแผ้ว อดีตรองราชเลขาธิการ

25 ก.ย. 2563

591 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ นายประยูร ผ่องแผ้ว อดีตรองราชเลขาธิการ 
 
นนี้เวลา 19 นาฬิกา 23 นาที พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังวัดมกุฎกษัตริยาราม ทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพนายประยูร ผ่องแผ้ว ข้าราชการบำนาญ สังกัดสำนักพระราชวัง ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหัวใจ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 สิริอายุ 75 ปี 
 
นายประยูร ผ่องแผ้ว เกิดเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2488 เป็นบุตรของนายแช่ และนางผล ผ่องแผ้ว สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนปทุมวิไล เริ่มบรรจุเข้ารับราชการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2508 โดยตำแหน่งสุดท้ายก่อนลาออกจากราชการในปี 2560 คือ รองราชเลขาธิการ ตลอดเวลาที่อยู่ในหน้าที่ ได้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเมตตาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา จึงเป็นที่เคารพรักของผู้ที่ปฏิบัติงาน ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับนางสัจจา ผ่องแผ้ว มีบุตร 2 คน

ข่าวยอดนิยม