พระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ ทูบีนัมเบอร์วัน ที่จังหวัดนครนายก

25 ก.ย. 2563

598 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ ทูบีนัมเบอร์วัน ที่จังหวัดนครนายก
 
วานนี้ เวลา 20 นาฬิกา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงเปิดชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน ของโรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก ซึ่งได้น้อมนำหลักการดำเนินงานโครงการ ทูบีนัมเบอร์วัน 3 ก.3 ย. มาเป็นแนวทางเพื่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้มีภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และสังคม ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 มีนักเรียน 2 พัน 763 คน ในส่วนของศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันนั้น เปิดให้บริการมากว่า 3 ปี มีอาสาสมัครประจำศูนย์ 15 คน ยึดหลักการทำงาน คือ เพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง , มีบริการให้คำปรึกษา และกิจกรรมสร้างสุข เช่น วาดภาพเครื่องแขวนไทยประดิษฐ์, ชุดรีไซเคิล "นางพญาแห่งขุนเขา" ซึ่งแต่ละกิจกรรมประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี
 
สำหรับจังหวัดนครนายก ได้ดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน มากว่า 16 ปี มีชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ในสถานศึกษา สถานประกอบการ เรือนจำ สถานพินิจ และในสำนักงานคุมประพฤติ รวม 173 ชมรม
 
โอกาสนี้ พระราชทานกำลังใจ และคำแนะนำแก่สมาชิก"ใครติดยายกมือขึ้น" จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก พร้อมทั้งพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก จากสถานศึกษาต่าง ๆ ที่มาเฝ้า เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น กับสมาชิกฯได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 
จากนั้น ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วัน ร่วมกับ ทู บี นัมเบอร์ วัน ไอดอล ปัจจุบัน จังหวัดนครนายก มีสมาชิกกว่า 5 หมื่นคน

ข่าวยอดนิยม