มูลนิธิชัยพัฒนา มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ช่วยเหลือโรงพยาบาลในจังหวัดชายแดนใต้

30 ก.ค. 2563

264 Views

พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

มูลนิธิชัยพัฒนา มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
 
ที่โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ นิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้รับมอบเงินพระราชทาน ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา และเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ หรือ Infusion Pump พระราชทานแก่โรงพยาบาลเบตง และโรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา 
 
 
ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิชัยพัฒนา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 เชิงรุก สำหรับใช้ในโรงพยาบาลจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ 
 
 
และที่โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้รับมอบ “เครื่องช่วยหายใจ” และ “เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ” พระราชทาน จากมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อส่งมอบต่อให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดปัตตานี 
 
 
ประกอบด้วย โรงพยาบาลกะพ้อ , โรงพยาบาลมายอ และโรงพยาบาลยะรัง เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และโรคอื่นๆ 
 
 
ทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุมัติงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19ฯ จัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลในจังหวัดยะลา และในจังหวัดปัตตานี รวม 23 เครื่อง นอกจากจะใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 แล้ว ยังสามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินอื่นๆ ได้อีกด้วย

ข่าวยอดนิยม