พิธีปิดครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

29 ก.ค. 2563

251 Views

พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางหลังแรก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 
 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางหลังแรก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
 
 
ซึ่งเป็นการจัดตั้งครัวพระราชทานแห่งที่ 7 ในระหว่างวันที่ 20 - 29 กรกฎาคม 2563 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
 
 
โดยวันนี้ (29 กรกฎาคม 2563) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีปิดครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนจังหวัดเชียงราย ได้รับความเดือดร้อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 
 
จากนั้น ได้มอบอาหารปรุงสุกแก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จำนวน 1,700 ชุด และอำเภอพาน จำนวน 1,000 ชุด รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,700 ชุด
 
 
โดยมี นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นางวัลลภา สุขศิริมัช รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ข้าราชการ และจิตอาสา ร่วมในพิธี
 
 
ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จังหวัดเชียงราย จัดตั้งขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 29 กรกฎาคม 2563 รวมระยะเวลา 10 วัน จัดทำอาหารปรุงสุก รวมทั้งสิ้น 26,605 ชุด แจกจ่ายประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย และอำเภอต่าง ๆ รวม 18 อำเภอ 
 
 
โดยอาหารปรุงสุกที่จัดทำ คำนึงถึงการบริหารจัดการครัว ที่เน้นความสะอาด ตามหลักสุขาภิบาลที่ได้มาตรฐาน วัตถุดิบ สด สะอาด ผู้ปฏิบัติงานทุกคนแต่งกายตามมาตรฐาน คือ สวมหมวกคลุมผม ใส่ผ้ากันเปื้อน สวมหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือ รวมถึงการแจกจ่ายที่ดำเนินการจัดระเบียบ การรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 
 
สำหรับ ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย แห่งถัดไป จะจัดขึ้นที่จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 3 -12 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และบุคลากรทางการแพทย์ ผ่านเหล่ากาชาดจังหวัดทุกจังหวัด โดยบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ" ประเภทบัญชี "กระแสรายวัน" เลขที่ 001-1-34567-0 สอบถามเพิ่มเติมโทร.1664

ข่าวยอดนิยม