เล่าเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์ขยันยิ่ง ตอน เจ้าฟ้านักวิจัยวิทยาศาสตร์

30 มิ.ย. 2563

282 Views

พระราชสำนัก

เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

รายการสารคดีสั้นที่มุ่งให้ความรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรม ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ประวัติศาสตร์ และเกร็ดความรู้เรื่องไทยๆ ออกอากาศวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.45 น.

วันที่ 4 กรกฎาคม เป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ผู้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระปรีชาสามารถ พระวิริยะอุตสาหะ วันนี้เล่าเรื่องไทยๆ กับสายสวรรค์ ขยันยิ่ง จะพาท่านผู้ชมร่วมเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านผู้ทรงเป็นเจ้าฟ้านักวิจัยวิทยาศาสตร์
 
ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประสูติ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฏาคม พุทธศักราช 2500 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ใน พระราชวังดุสิต ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์เล็ก ใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นพระโสทรกนิษฐภคินีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นเจ้าฟ้าหญิงแห่งราชวงศ์จักรี ที่มีพระปรีชาสามารถในด้านวิทยาศาสตร์ ทรงทุ่มเท ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยในด้านวิทยาศสตร์ ในสาขาต่าง ๆ จนได้รับการถวายสมัญญาว่า 'เจ้าฟ้านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี' ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ผู้ทรงมีผลงานการวิจัยเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ตลอดเวลากว่า 1 ทศวรรษ ทรงทุ่มเท ค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้องค์ความรู้มาพัฒนาประเทศชาติ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎร ด้วยพระปณิธานอันแรงกล้า และพระวิริยะอุตสาหะตลอดมา

ข่าวยอดนิยม