สหภาพฯ อสมท. ร้อง 3 หน่วยงาน ตรวจสอบผู้บริหารปมแบ่งเงินเยียวยาคลื่น 2600

29 มิ.ย. 2563

502 Views

การเมือง

ข่าว 3 มิติ

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 22.35 - 23.05 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 22.30 - 23.00 น.

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ อสมท ร้องเรียน 3 หน่วยงานให้ตรวจสอบผู้บริหาร อสมท กรณีเสนอแบ่งเงินเยียวยาค่าคลื่น 2600 เมกกะเฮิร์ตจำนวน 3,235 ล้าน ให้บริษัทเอกชนคู่สัญญาครึ่งหนึ่ง 
 
 
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.อสมท เดินทางไปยื่นหนังสือ 3 หน่วยงาน คือ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เพื่อให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท และ ประธานกรรมการ บมจ.อสมท ที่ใช้อำนาจโดยไม่ผ่านมติคณะกรรมการ บมจ.อสมท เสนอให้ กสทช. แบ่งเงินเยียวยาค่าคลื่น 2600 เมกกะเฮิร์ต ให้บริษัทเอกชนคู่สัญญาครึ่งหนึ่ง 
 
 
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 10 มิถุนายนที่ผ่านมาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. มีมติให้ชดใช้หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ ย่าน 2500-2690 เมกกะเฮิร์ต หรือเงินเยียวยาค่าคลื่น ให้ บมจ.อสมท เป็นเงิน 3,235 ล้านบาท และให้ปฏิบัติตามหนังสือของ บมจ.อสมท ที่เสนอให้แบ่งเงินดังกล่าวครึ่งหนึ่ง
 
 
โดยหนังสือฉบับดังกล่าวของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อสมท ส่งถึง กสทช. ฉบับลงวันที่ 4 มิถุนายน อ้างว่าประธานบอร์ด อสมท มอบอำนาจให้ ผอ.อสมท.แบ่งเงินเยียวยาค่าคลื่นที่จะได้จาก กสทช ให้บริษัทเอกชนคู่สัญญาของ อสมท ครึ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ กสทช. ยกหนังสือฉบับนี้มาเป็นเหตุผลให้ อสมท แบ่งเงินเยียวยาครึ่งหนึ่งจากจำนวนทั้งหมด 3,235 ล้าน ให้เอกชนคู่สัญญา ตามหนังสือแจ้งความประสงค์ของ อสมท ฉบับลงวันที่ 10 มิถุนายน
 
 
การทำหนังสือถึง กสทช. ฉบับดังกล่าวของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท ทำให้ในการประชุมคณะกรรมการ บมจ.อสมท เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ซึ่งประชุมหลัง กสทช.มีมติเรื่องเงินเยียวยาเพียงวันเดียว เกิดความวุ่นวายขึ้น กรรมการหลายคนทักท้วงกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ที่ใช้อำนาจโดยไม่ผ่านมติคณะกรรมการ กรณีทำหนังสือเสนอแบ่งเงินเยียวยาให้เอกชนคู่สัญญาครึ่งหนึ่ง จนในที่สุดกรรมการ 4 คน ทำหนังสือลาออก พร้อมทำหนังสือทักท้วงถึง กสทช. ด้วย

ข่าวยอดนิยม