ผู้แทนพระองค์ เปิดงานรณรงค์ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563

29 มิ.ย. 2563

374 Views

พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

วันนี้เวลา 14 นาฬิกา 15 นาที พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ หม่อมหลวง สราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย อาทิ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดขึ้น เพื่อร่วมส่งเสริมการงดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา และเพื่อเผยแพร่ถึงโทษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 
 
โดยการจัดงานในปีนี้ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่บุคคลทำคุณประโยชน์ดีเด่น ด้านป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และองค์กรดำเนินการดีเด่นด้านป้องกัน การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึง จัดแสดงนิทรรศการผลงาน ของผู้ที่ได้รับโล่รางวัล 
 
 
ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา รัฐบาลได้กำหนดให้ วันเข้าพรรษาของทุกปี "เป็นวันงดสุราแห่งชาติ" เนื่องจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุ และอาชญากรรม อันส่งผลกระทบต่อสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ จากข้อมูลองค์การอนามัยโลกพบว่า ทุกปีทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากพิษเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประมาณ 3.3 ล้านคน 
 
 
โดยพบว่าสุรา เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมากกว่า 200 ชนิด และยังเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บอื่นๆ ซึ่งผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ มีผลทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายลดลง มีโอกาสเป็นโรคต่างๆ และมีโอกาสติดเชื้อโรคได้ง่าย รวมถึงเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถ้าสามารถงดดื่มแอลกอฮอล์ได้ จะทำให้ตับมีการฟื้นตัวได้ภายใน 3 เดือน และเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563 นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญว่า "สุราพาคิดน้อย ด้อยความปลอดภัย" รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม เชิญ ชวน เชียร์ลด ละ เลิกเหล้าด้วย

ข่าวยอดนิยม