‘อนุทิน’ แจงชัด! เวชภัณฑ์ในไทยมีเพียงพอต่อการรักษา หน่วยงานเอกชนเข้าช่วยสมทบจำนวนมาก

25 มี.ค. 2563

71.3k Views

การเมือง

เที่ยงวันทันเหตุการณ์

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 11.20 - 12.20 น.

นายอนุทิน ชาญวีระกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรับมอบหน้ากากผ้าจำนวน 100,000 แพค จากผู้ประกอบการ สำหรับนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงในช่วงที่มีการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19

พร้อมกับย้ำว่า ยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ในขณะนี้ยังมีเพียงพอ ไม่มีปัญหาขาดแคลน เพราะจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นยังอยู่ในการคาดการณ์ ส่วนการคัดหรองผู้ป่วยในขณะนี้ลดขั้นตอนการตรวจ โดยใช้ผลยืนยันจากห้องปฏิบัติการแค่ 1 แห่ง ก็จะยืนยันผู้ป่วย โดยจะมีการแบ่งแยกตามอาการซึ่งส่วนใหญ่จะมีอาการน้อยประมาณ 80% จะกระจายไปกับตัวเฝ้าระวังอาการยังพื้นที่โรงพยาบาลสนามที่จัดเตรียมไว้ทั้งนี้เพื่อลดการแออัดภายในโรงพยาบาล

ส่วนของท้องถิ่นมีสาธารณสุขอำเภอเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มผู้เดินทางกลับร่วมกับออสอมอผู้ใหญ่บ้านกำนันซึ่งส่วนนี้จะมีเครื่องมือการติดตาม เช่นแอพพลิเคชั่น การรายงานอาการป่วยแต่ละวัน ทั้งหมดยังอยู่ในสภาการณ์ที่สามารถติดตามควบคุมได้

อย่างไรก็ตามหากรัฐบาลมีการประกาศ พรก.ฉุกเฉิน ซึ่ง จะเป็นส่วนที่ช่วยควบคุมและชะลอการแพร่ระบาด แต่ก็ยังพบผู้ป่วยเพิ่มรายวันเพราะยังอยู่ยังในช่วงการเกิดโรคระบาด

ข่าวยอดนิยม