รู้หรือไม่! โรงพยาบาลเอาข้อมูลส่วนตัวเราไปทำอะไรบ้าง?

12 มี.ค. 2563

6,338 Views

ไอที

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 15.45 - 16.45 น.

ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเรื่องทีทุกคนต้องรู้  ในเดือนพฤษภาคม นี้ประเทศไทยเตรียมใชร้ พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล  ทำให้หน่วยงานต่าง ๆ ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น ในสาวของสาธารณสุข เรียกได้ว่ารับผลกระทบไปแบบเต็ม ๆ ยิ่งโรงพยาลบาล หรือสถานพยาบาลแห่งให้ใช้เทคโนโลยีในการรักษาพยาบาล หรือคอยอำนวยความสาะดวกในด้านต่าง ๆ ยิ่งหลีกเลี่ยงในเรื่องนี้ไม่ได้ เพราะข้อมูลเรื่องสุขภาพเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างอ่อนไหว หากจะทำการเปิดเผย ต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าตัวก่อน การที่ภาครัฐออกมาตรการนี้ออกมาทำให้มีข้อดีตรงที่ว่า คนไข้หลายคนตระหนักถึงข้อมูลส่วนตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้น

ข่าวยอดนิยม