ช่อง 3 ตามหาผู้ว่าฯ เลือกตั้ง

คะแนนนำโด่ง! ผลผู้ว่าฯ กทม. ‘นิด้าโพล’ เผย ‘ชัชชาติ’ ยังคงอันดับ 1 ‘อัศวิน’ ขึ้นที่ 2

โดย thichaphat_d

13 พ.ค. 2565

258 views

‘นิด้าโพล’ เผย สนามเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 65 รอบที่ 3 จำนวน 1,354 ตัวอย่าง ชัชชาติยังนำอันดับหนึ่ง อัศวิน ไล่บี้ ขึ้นมาอันดับ 2 สัดส่วนคนยังไม่ตัดสินใจลดลง

วันที่ 13 พ.ค. 65 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น ‘นิด้าโพล’ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “สนามเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 65 รอบที่ 3” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 จากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต จำนวน 1,354 ตัวอย่าง

จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 45.13 ระบุว่าเป็น นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เพราะเป็นคนมุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน มีภาวะการเป็นผู้นำ มีความน่าเชื่อถือ

อันดับ 2 ร้อยละ 11.37 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง เพราะทำงานด้วยความตั้งใจ มีประสบการณ์ และต้องการให้เข้ามาสานต่องานที่ได้ทำไว้

อันดับ 3 ร้อยละ 9.75 ระบุว่าเป็น นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร พรรคก้าวไกล เพราะเป็นคนรุ่นใหม่ มีวิสัยทัศน์ กล้าคิด กล้าทำ

อันดับ 4 ร้อยละ 9.23 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ เพราะขอดูการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครก่อน ขณะที่บางส่วนระบุว่า ยังหาคนที่จะทำตามนโยบายให้ชัดเจนไม่ได้

อันดับ 5 ร้อยละ 8.94 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ เพราะเป็นคนรุ่นใหม่ มีความรู้ความสามารถ

อันดับ 6 ร้อยละ 3.77 ระบุว่าเป็น นายสกลธี ภัททิยกุล (อิสระ) เพราะเป็นคนรุ่นใหม่ มีวิสัยทัศน์ มีประสบการณ์ทำงาน

อันดับ 7 ร้อยละ 3.69 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO)

อันดับ 8 ร้อยละ 3.32 ระบุว่าเป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล (อิสระ) เพราะเป็นคนที่ทำงานด้วยความตั้งใจ มีผลงานเพื่อสังคม

อันดับ 9 ร้อยละ 2.29 ระบุว่าเป็น น.ต.ศิธา ทิวารี พรรคไทยสร้างไทย เพราะชื่นชอบนโยบายและเชื่อมั่นในพรรคไทยสร้างไทย

อันดับ 10 ร้อยละ 1.62 ระบุว่า จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

และร้อยละ 0.89 ระบุว่า อื่นๆ ได้แก่ พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล (อิสระ) นายวีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ (อิสระ) และดร.ประยูร ครองยศ (อิสระ)

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจสนามเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 65 รอบที่ 2 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ ไปลงคะแนนไม่เลือกใคร (Vote NO) จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง มีสัดส่วนลดลง ในขณะผู้ที่ระบุว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) นายสกลธี ภัททิยกุล (อิสระ) และน.ส.รสนา โตสิตระกูล (อิสระ) มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. จำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า

1. กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง อันดับ 1 ร้อยละ 46.31 ระบุว่าเป็น นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 11.41 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง และยังไม่ตัดสินใจ ในสัดส่วนที่เท่ากัน อันดับ 3 ร้อยละ 7.38 ระบุว่าเป็น นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) และอันดับ 4 ร้อยละ 6.04 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) และไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) ในสัดส่วนที่เท่ากัน

2. กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 45.14 ระบุว่าเป็น นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 12.00 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 3 ร้อยละ 10.29 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) และอันดับ 4 ร้อยละ 9.14 ระบุว่าเป็น นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล)

3. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 39.45 ระบุว่าเป็น นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 11.33 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง และดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) ในสัดส่วนที่เท่ากัน อันดับ 3 ร้อยละ 10.94 ระบุว่าเป็นนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) และอันดับ 4 ร้อยละ 9.38 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ

4. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก อันดับ 1 ร้อยละ 43.55 ระบุว่าเป็น นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 13.52 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 3 ร้อยละ 10.51 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และอันดับ 4 ร้อยละ 10.21 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)

5. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 52.63 ระบุว่าเป็น นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 10.00 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง และยังไม่ตัดสินใจ ในสัดส่วนที่เท่ากัน อันดับ 3 ร้อยละ 8.95 ระบุว่าเป็น นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) และอันดับ 4 ร้อยละ 6.32 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)

6. กลุ่มเขตกรุงธนใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 46.61 ระบุว่าเป็น นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 12.35 ระบุว่าเป็น นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) อันดับ 3 ร้อยละ 9.16 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง และอันดับ 4 ร้อยละ 7.96 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ

คุณอาจสนใจ

Related News