The Master’s Sun สัมผัสรักซ่อนวิญญาณ

The Master’s Sun สัมผัสรักซ่อนวิญญาณ

The Master’s Sun สัมผัสรักซ่อนวิญญาณ

จู จุงวอน ประธานบริษัทหนุ่มแห่งบริษัทคิงดอม ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ เขาเป็นคนก้าวร้าว และมั่นใจในตัวเอง เขาเชื่อเฉพาะสิ่งที่เขาเห็นได้ด้วยตา หลังจากอุบัติเหต แท กงชิล สามารถเห็นวิญญาณได้ วิญญาณส่วนใหญ่จะมาขอความช่วยเหลือเธอ กงชิลได้ค้นพบว่าถ้าเธออยู่ใกล้ ๆ จุงวอน เธอก็จะไม่เห็นผี เรื่องนี้แสดงให้เห็นทั้งประสบการณ์ด้านบวกและด้านลบในการเจอวิญญาณ อีกทั้งยังเป็นมีการค้นหาความจริงที่อยู่เบื้องหลังวัยเด็กของจุงวอน

... เพิ่มเติม