แก้วรัดเกล้า

แก้วรัดเกล้า

แก้วรัดเกล้า

แก้วรัดเกล้า เจ้าหญิงชาวเวียงอมรา จำเป็นต้องปลอมตัวเป็น ผู้ช่วยนักวิจัยหนุ่มชาวไทยชื่อโมกษธรรม ซึ่งกำลังทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเรื่องปราสาทหินบนแผ่นดินในแถบอีสานใต้ เพื่อที่จะสามารถเดินทางลงไปยังแผ่นดินต่ำ เพื่อบอกข้อเท็จจริงต่างๆ แก่ให้เมืองแมนสรวงพี่ชายของเธอ ได้รู้และไม่หลงกลตกเป็นเหยื่อญาติทางแผ่นดินต่ำ แก้วรัดเกล้าจะทำสำเร็จหรือไม่ และเมื่อโมกษธรรมได้รู้ความจริงว่าเด็กสาวผู้ช่วยของเขา แท้จริงแล้วเป็นถึงเจ้าหญิงแห่งเวียงอมรา เขาจะทำเช่นไรกับความรู้สึกลึกซึ้งที่เกิดขึ้นในหัวใจระหว่างที่ได้ทำงานชิดใกล้กัน...

... เพิ่มเติม

ดารา/นักแสดง