บัวแล้งน้ำ

บัวแล้งน้ำ

บัวแล้งน้ำ

บัวแล้งน้ำ เป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงแล้งรัก 5 คน จัตตาฬีส์ และเพชรดา มาพร้อมกับน้ำตาของความน้อยเนื้อต่ำใจที่เกิดมาเป็นเพศหญิง เพศที่สองที่สังคมจีนไม่ค่อยปารถนา เครือออน มาเพราะความยากจนข้นแค้นของพ่อแม่ที่ไม่สามารถเลี้ยงและส่งเสียให้เรียนได้ จิตพิสุทธ์ มาเพราะกำพร้าไร้ที่พึ่งพิง และมนตรา มาเพราะหนี้สินล้นพ้นตัวของพ่อแม่ ที่ต้องมาร่วมใต้ชายคาเดียวกัน บนพื้นฐานนิสัยใจคอที่แตกต่างกัน ทำให้ทั้ง 5 ชีวิต ดำเนินชีวิตผิดแผกแตกต่างกันออกไป บ้างประสบความสำเร็จ บ้างทุกข์ระทมน่าเวทนา

... เพิ่มเติม

ดารา/นักแสดง