นางบาป

นางบาป

นางบาป

นางบาป เมื่อความรักผูกพัน ทับซ้อนกันระหว่างคนกับวิญญาณ อดีตกับปัจจุบัน เรื่องวุ่นชวนขวัญกระเจิงกลางกองถ่ายก็เกิดขึ้น

ดารา/นักแสดง