นางบาป

นางบาป

ละคร

นางบาป

เรื่องย่อ

นางบาป เมื่อความรักผูกพัน ทับซ้อนกันระหว่างคนกับวิญญาณ อดีตกับปัจจุบัน เรื่องวุ่นชวนขวัญกระเจิงกลางกองถ่ายก็เกิดขึ้น