คุณพ่อป้ายแดง

คุณพ่อป้ายแดง

คุณพ่อป้ายแดง

เรื่องราวความรักของคนที่ไม่คิดว่าจะได้เป็นพ่อคน แต่กลับต้องรับภาระเลี้ยงดูลูกอย่างไม่ทันตั้งตัว