แต่งงานกับผมนะครับ

6.7K view ออกอากาศ พุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

หมอเทพใช้ไม้เด็ดขอต้องรักแต่งงาน งานนี้ต้องรักจะตัดสินใจอย่างไร ใจนึงก็รักคิมหันต์ แต่อีกใจนึงก็ไม่อยากเสียคนดี ๆ อย่างหมอเทพไป โอ้ยเลือกไม่ถูกเลย!!