นายยิ้มมะยมหวาน EP.13 [2/4]

9.9K view ออกอากาศ จันทร์ที่ 9 กันยายน 2562

นายยิ้มมะยมหวาน เบญจแขไข (มิเชล เบอร์แมนน์) ได้ฟังภัสดา (สรวิชญ์ สุบุญ) ดีดกีตาร์ร้องเพลงก็รู้สึกประทับใจ เมื่อภัสดา (สรวิชญ์ สุบุญ) รู้ตัวว่าเบญจแขไข (มิเชล เบอร์แมนน์) อยู่ที่นั่นก็เลยทำเป็นแกล้งดุเบญจแขไข (มิเชล เบอร์แมนน์) ไม่ให้เข้ามาที่นี่อีก รุ่งขึ้นภัสดา (สรวิชญ์ สุบุญ) ก็ยังคงปลอมตัวเป็นนายยิ้ม (สรวิชญ์ สุบุญ) ไปเป็นลูกมือช่วยเบญจแขไข (สรวิชญ์ สุบุญ) และพิมพา (ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์) ทำขนมอีกทั้งยอมต้องแต่งตัวเป็นภัสดา(สรวิชญ์ สุบุญ) บริหารงานโรงแรมอีกด้วยการแข่งขันทำขนมรอบสุดท้ายมาถึงสี่ (ณิชาวรินทร์ อรุณรุ่งไพศาล) ขัดขาเบญจแขไข (มิเชล เบอร์แมนน์) จนสะดุดล้ม ขนมที่พิมพา (ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์) และเบญจแขไข (มิเชล เบอร์แมนน์) ตั้งใจทำร่วงหล่นลงพื้นจนหมด นายยิ้ม (สรวิชญ์ สุบุญ) จึงเสนอให้เบญจแขไข (สรวิชญ์ สุบุญ) กับพิมพา (ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์) ทำขนมใหม่อีกครั้ง ทั้งภัสดา (สรวิชญ์ สุบุญ) และคณะกรรมการท่านอื่นบอกเป็นเสียงเดียวกัน ว่าขนมอร่อยมากเบญจแขไข (สรวิชญ์ สุบุญ) กับพิมพา (ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์) จึงผ่านการประกวดทำขนมในครั้งนี้