รอพี่ก่อนนะ...กาสะลอง !!!

224.1k Views ออกอากาศ จันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562

เมื่อซ้องปีบสวมรอยเป็นกาสะลองใช้ชีวิตอยู่กับหมอทรัพย์ ส่วนกาสะลองถูกขังไว้ในยุ้งฉางจนตาย นายหมอทรัพย์ไม่มีโอกาสได้พบกาสะลองอีก ไปทันเพียงเห็นเปลวไฟสุดท้ายที่เผานาง ทรัพย์จึงเก็บเถ้ากระดูกของกาสะลองและเมล็ดดอกปีบต้นที่ขึ้นริมท่าน้ำ ที่ซึ่งเขาพบกาสะลองเป็นครั้งแรก มาปลูกที่บ้านที่เขาหนีมาอยู่กับกาสะลองและใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นจนตาย