ตี๊ยะการอ้าย อยู่ไกล๋บ้านเฮาก๋อน้อ!!

6,914 Views ออกอากาศ อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562

ซ้องปีบค่ะ ข้าเจ้าชื่อซ้องปีบ ข้าเจ้าจะปิ๊กบ้านก่อน อ้ายจะไปทางใด ตี๊ยะการอ้าย อยู่ไกล๋บ้านเฮาก๋อน้อ!!