ผ่านด่านแรก

245 viewออกอากาศ เสาร์ที่ 1 เมษายน 2566

เลือดเจ้าพระยา สมิงเดือด ! เลอสรรทวงความจริงเรื่องสอยดาว เลอสรรต้องการความจริงจากศรีนวลว่าสอยดาวคือลูกของตน สมิงโกรธแค้นเขามากจนมีเรื่องกัน ศรีนวลจึงพาลูกสาวไม่รู้เรื่องรู้ราวหนีไปอยู่ผาช่องลมซึ่งได้เจอ ระพี ที่นั่น ส่วน บุญเหลือ รวบรวมความกล้าสานสัมพันธ์กับ สาวเดือน มากขึ้น ด้าน เสือเทียน กับสมิงจับได้ว่าระพีพยายามเขียนอะไรบางอย่างลงสมุดบันทึกจึงขอดูสมุดเล่มนั้น!