ผมไม่มีวันรักขิมน้อยลง มีแต่จะมากขึ้นทุกวัน

9.7K view ออกอากาศ พุธที่ 3 สิงหาคม 2565