Gift Ost.บุษบาเร่ฝัน | มาร์กี้ & Friends feat. แทน ลิปตา | Official MV

3.3K view ออกอากาศ พุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

Gift (เพลงประกอบละคร บุษบาเร่ฝัน) ศิลปิน มาร์กี้ & Friends feat. แทน ลิปตา คำร้อง/ทำนอง อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์ เรียบเรียง ภัทรกร ตั้งจิตการุญ