ศัพท์สอนรวย | New Year's Resolutions = การตั้งปณิธานสำหรับปีใหม่ | 23-11-63 EP.83

[1/1] (ล่าสุด)

167 view ออกอากาศ พุธที่ 23 ธันวาคม 2563

ศัพท์สอนรวย รายการให้ความรู้และความหมายของภาษาอังกฤษที่น่าสนใจนำเสนอในรูปแบบของละครสั้นแบบ Comedy แนวถามตอบปัญหาที่น่าสนใจ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปพร้อมสำหรับการเข้าสู่ยุค 5G

คุณน่าจะชอบ