ศัพท์สอนรวย | CEO Chief Executive Officer = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 16-12-63 EP.80

[1/1]

140 view ออกอากาศ พุธที่ 16 ธันวาคม 2563

ศัพท์สอนรวย รายการให้ความรู้และความหมายของภาษาอังกฤษที่น่าสนใจนำเสนอในรูปแบบของละครสั้นแบบ Comedy แนวถามตอบปัญหาที่น่าสนใจ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปพร้อมสำหรับการเข้าสู่ยุค 5G

คุณน่าจะชอบ