ศัพท์สอนรวย | A Level (Advanced Level) = การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ EP.63

[1/1]

105 view ออกอากาศ พุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563

ศัพท์สอนรวย รายการให้ความรู้และความหมายของภาษาอังกฤษที่น่าสนใจนำเสนอในรูปแบบของละครสั้นแบบ Comedy แนวถามตอบปัญหาที่น่าสนใจ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปพร้อมสำหรับการเข้าสู่ยุค 5G

คุณน่าจะชอบ