ศัพท์สอนรวย | Reskill = การสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็นในการทำงาน | 02-11-63 EP.61

[1/1]

53 view ออกอากาศ จันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563

ศัพท์สอนรวย รายการให้ความรู้และความหมายของภาษาอังกฤษที่น่าสนใจนำเสนอในรูปแบบของละครสั้นแบบ Comedy แนวถามตอบปัญหาที่น่าสนใจ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปพร้อมสำหรับการเข้าสู่ยุค 5G

คุณน่าจะชอบ