ศัพท์สอนรวย | Special Tourist Visa (STV) = นักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ | 28-10-63 EP.60

[1/1]

33 view ออกอากาศ พุธที่ 28 ตุลาคม 2563

ศัพท์สอนรวย รายการให้ความรู้และความหมายของภาษาอังกฤษที่น่าสนใจนำเสนอในรูปแบบของละครสั้นแบบ Comedy แนวถามตอบปัญหาที่น่าสนใจ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปพร้อมสำหรับการเข้าสู่ยุค 5G

คุณน่าจะชอบ