ศัพท์สอนรวย | Portfolio = แฟ้มสะสมผลงาน | 26-10-63 EP.58

[1/1]

34 view ออกอากาศ จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

ศัพท์สอนรวย รายการให้ความรู้และความหมายของภาษาอังกฤษที่น่าสนใจนำเสนอในรูปแบบของละครสั้นแบบ Comedy แนวถามตอบปัญหาที่น่าสนใจ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปพร้อมสำหรับการเข้าสู่ยุค 5G