ศัพท์สอนรวย | Wellness Quarantine : WQ = สถานกักกันในกิจการเพื่อสุขภาพ | 20-10-63 EP.56

[1/1]

14 view ออกอากาศ อังคารที่ 20 ตุลาคม 2563

ศัพท์สอนรวย รายการให้ความรู้และความหมายของภาษาอังกฤษที่น่าสนใจนำเสนอในรูปแบบของละครสั้นแบบ Comedy แนวถามตอบปัญหาที่น่าสนใจ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปพร้อมสำหรับการเข้าสู่ยุค 5G