ศัพท์สอนรวย | Pageview = จำนวนครั้งที่เว็บไซต์ถูกเข้าชม | 19-10-63 EP.55

[1/1]

26 view ออกอากาศ จันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563

ศัพท์สอนรวย รายการให้ความรู้และความหมายของภาษาอังกฤษที่น่าสนใจนำเสนอในรูปแบบของละครสั้นแบบ Comedy แนวถามตอบปัญหาที่น่าสนใจ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปพร้อมสำหรับการเข้าสู่ยุค 5G

คุณน่าจะชอบ