ฉันไม่มีวันให้อภัยพ่อของแก

7.6K view ออกอากาศ อังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563

พฤกษ์ (บ้าน ณคุณ) น้องชายต่างแม่ของรามิล (โป๊ป) ไปหารามิลเพื่อบอกข่าวเรื่องปฐวี (เกม ศานติ) ว่ากำลังป่วยหนัก เป็นมะเร็ง จะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นาน อยากให้รามิลไปพบพ่อสักครั้ง รามิลคิดหนักเพราะโกรธที่พ่อทำให้แม่ต้องตาย