ศัพท์สอนรวย | Micro Influencer = ผู้มีอิทธิพลตัวจิ๋วแต่แจ๋ว | 07-10-63 EP.52

[1/1]

42 view ออกอากาศ พุธที่ 7 ตุลาคม 2563

ศัพท์สอนรวย รายการให้ความรู้และความหมายของภาษาอังกฤษที่น่าสนใจนำเสนอในรูปแบบของละครสั้นแบบ Comedy แนวถามตอบปัญหาที่น่าสนใจ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปพร้อมสำหรับการเข้าสู่ยุค 5G

คุณน่าจะชอบ