ศัพท์สอนรวย | Senior Citizen = ผู้สูงอายุที่เกษียณแล้ว | 06-10-63 EP.51

[1/1]

36 view ออกอากาศ อังคารที่ 6 ตุลาคม 2563

ศัพท์สอนรวย รายการให้ความรู้และความหมายของภาษาอังกฤษที่น่าสนใจนำเสนอในรูปแบบของละครสั้นแบบ Comedy แนวถามตอบปัญหาที่น่าสนใจ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปพร้อมสำหรับการเข้าสู่ยุค 5G