ศัพท์สอนรวย | Flat Rate = อัตราดอกเบี้ยคงที่ | 05-10-63 EP.50

[1/1]

603 view ออกอากาศ จันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563

ศัพท์สอนรวย รายการให้ความรู้และความหมายของภาษาอังกฤษที่น่าสนใจนำเสนอในรูปแบบของละครสั้นแบบ Comedy แนวถามตอบปัญหาที่น่าสนใจ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปพร้อมสำหรับการเข้าสู่ยุค 5G

คุณน่าจะชอบ