ศัพท์สอนรวย | HTTP Cookie = ข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน EP.49

[1/1]

104 view ออกอากาศ พุธที่ 30 กันยายน 2563

ศัพท์สอนรวย รายการให้ความรู้และความหมายของภาษาอังกฤษที่น่าสนใจนำเสนอในรูปแบบของละครสั้นแบบ Comedy แนวถามตอบปัญหาที่น่าสนใจ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปพร้อมสำหรับการเข้าสู่ยุค 5G